Parkování u letiště Václava Havla Praha Ruzyně - Dobrovíz

 • Menu
 • Objednávka
     parkování
 • Hlavní strana
 • O nás
 • Ceník
 • Jak se k nám
     dostanete
 • Provozní řád
 • Kontakt
 • Doplňkové
     služby
 • Autoservis
 • Ekologické
     čištění
     automobilů
 • Chráníme
     Vaše údaje
 • Partneři

 • Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti  Provozní řád


  1. Základní údaje


  1.1 Provozovatelem Auto-služby Šimek je Vlastimil Šimek, IČ: 47567244, Dobrovíz, Průběžná 114 (dále jen „provozovatel").

  1.2 Auto-služby Šimek se nachází nedaleko Letiště Praha Ruzyně ve vzdálenosti cca 7 km v obci Dobrovíz. Součástí služby je zajištění přepravy zákazníků a jejich zavazadel z místa k odletové hale letiště Praha a zpět (dále jen „přeprava"). Přeprava je zajišťována minibusem VW-Caravelle a osobním vozem s klimatizací provozovatele (dále jen „vozy").

  1.3 Auto-služby poskytujeme v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně.

  1.4 V době příjezdu a odjezdu je vždy přítomna obsluha. V případě, že by Vás po příletu nečekal vůz a v případě jakéhokoliv problému volejte na tel. číslo: 775 630 774.

  1.5 Ceny služeb jsou uvedeny v ceníku toho provozního řádu - ceník. Platné ceny můžete také nalézt na webových stránkách www.parkujunas.cz. Cena za přepravu na/z letiště je zdarma. Při stanovení ceny se započítává každý započatý den.

  1.8 Rezervace služeb je možné na telefonním čísle 775 630 774, e-mailem na:parkujunas(zavináč)email.cz, nebo prostřednictvím formuláře Objednávka parkování na webových stránkách www.parkujunas.cz.


  2. Pravidla pro využívání odstavné plochy.


  2.1 Zákazníci jsou povinni při vjezdu do střeženého prostoru, při pohybu a odstaveví motorového vozidla a i při výjezdu respektovat tento provozní řád.

  2.2 Vjezdem do střeženého prostoru zákazníci vyjadřují souhlas s ustanoveními tohoto provozního řádu. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách, prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových vozidel.

  2.3 Do objektu mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou a jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.

  2.4 Místa jsou zákazníkům určena provozovatelem. Zákazníci jsou oprávněni odstavit motorová vozidla výhradně do určeného místa.


  3. Závěrečná ustanovení


  3.1 Protizákonné jednání jakýchkoliv osob vyskytujících se ve střežených prostorách, se řeší na základě oznámení Policii ČR.

  3.2 Provozovatel Auto-služeb dbá na ekologii. V případě, že vozidlo nemá vlastní kryt pod motorem, který je určen na odhlučnění vozidla a zachytávání případných nečístot unikajících z motorů, používá vlastní vaničky, které dává pod motory vozidel, aby v případně úniku provozních kapalin nedošlo ke znečištění životního prostředí.

  3.3 Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2010.